Lektorius
Roma Viselgienė

Roma Viselgienė, dvidešimt metų sėkmingai dėsto finansinę ir mokestinę apskaitą, valdymo apskaitą, apskaitos pagrindus, VAS (verslo apskaitos standartai). Roma Viselgienė yra parengusi mokymo programą ir metodinę medžiagą Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursams bei praktines užduotis kompiuterizuotos apskaitos paskaitoms. Nuo 2000 m. skaito paskaitas buhalterinės apskaitos ir mokesčių temomis, 2002–2005 m. dėstė VIKO Buhalterinės apskaitos katedroje. Nuo 2015 m. vadovauja KAUKO Vadybos ir Ekonomikos fakulteto Buhalterinės apskaitos specialybės studentų baigiamiesiems darbams. Turi 26-erių metų praktinio darbo patirtį, konsultuoja įmones apskaitos ir mokesčių klausimais.